🍪 Cookie Policy

🇷🇴 Română

Site-ul nostru (noelaz.ro) este deținut privat de Noëla Zaharia, cu sediul în București/ România. Nu ezitați să ne conectați pentru orice întrebări legate de politica de confidențialitate sau de altă natură folosind adresa de e-mail >>> hello.noelaz@gmail.com

Cookie-urile sunt necesare pentru ca acest site să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalitățile de bază și caracteristicile de siguranță ale site-ului web și nu stochează nicio informație personală.

Site-ul nostru (noelaz.ro) utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în timpul navigării prin conținutul paginilor. Site-ul nu monetizează traficul în niciun fel. Navigarea pe site-ul web înseamnă că înțelegeți că modulele cookie sunt folosite doar pentru experiența dumneavoastră, însă puteți renunța la dreptul de a naviga aici și închide sesiunea în orice moment.

Site-ul nostru web utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența în timpul navigării în conținutul paginilor. Dintre aceste cookie-uri, cele absolut necesare pot fi stocate în browserul dvs. deoarece sunt esențiale pentru funcționalitatea acestuia. De asemenea, folosim cookie-uri de la terți (Google Analytics) care ne ajută să analizăm și să înțelegem modul în care utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browserul dvs. numai cu permisiunea dvs. și aveți dreptul de a renunța în orice moment. Renunțarea la unele dintre cookie-uri poate avea o influență asupra experienței dvs. de navigare. Acest site web nu stochează informații în scopuri de marketing sau comerciale și, în general, pentru a monetiza conținutul în vreun fel.

Site-ul nostru (noelaz.ro) este alimentat de WordPress. În mod implicit, WordPress nu colectează date personale despre vizitatori.

Cu toate acestea, articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot utiliza cookie-uri, pot încorpora urmărire suplimentară de la terți și pot monitoriza interacțiunea dvs. cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web.

Contact

Vă mulțumim că ați navigat pe site-ul nostru! Pentru orice întrebări, nu ezitați să vă conectați >>> hello.noelaz@gmail.com

***

🇬🇧 English

Our website (noelaz.ro) is privately held by Noëla Zaharia based in Bucharest/ Romania. Feel free to connect for any questions related to Privacy Policy or otherwise by using the email address >>> hello.noelaz@gmail.com

Cookies are necessary for this website to function properly. This category includes only cookies that ensure basic functionalities and website safety characteristics and does not store any personal information.

Our website (noelaz.ro) uses cookies to improve your experience while navigating the content on the pages. The website does not monetise traffic in any way. Navigating the website means you understand that cookies are used for your experience only, however you may give up your right to navigate here and close the session at any time.

Our website uses cookies to improve your experience while navigating the content on the pages. Out of these cookies, the ones absolutely necessary may be stored on your browser as they are essential for the functionality of the browser. Also, we use third party cookies (Google Analytics) that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your permission and you have the right to quit at any time. Giving up some of the cookies may have an influence on your navigation experience. This website does not store information for marketing or commercial purposes and generally to monetise content in any way.

Our website (noelaz.ro) is powered by WordPress. By default WordPress does not collect any personal data about visitors.

However, articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Contact

Thank you for navigating our website! For any questions, please feel free to connect >>> hello.noelaz@gmail.com

🌳